วัดชินโช-จิ ประตูนิโอมอน
HOME > สถานที่ > วัดชินโช-จิ ประตูนิโอมอน

วัดชินโช-จิ ประตูนิโอมอน

เมืองนาริตะ

มีรูปปั้นใหญ่สองรูป
"เทพพระเจ้าสีแดง" ซึ่งสูง
19 เมตรเท่ากับประตูเพื่อ
ปกปักรักษาวัดแห่งนี้

สถาปัตยกรรม

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองนาริตะ 1, Narita
URL
Web Site
Tel
0476-22-2111
ที่จอดรถ
มีลานจอดรถอยู่ใกล้ ๆ

BACK TOP