วัดชินโช-จิิ ชากาโดะ
HOME > สถานที่ > วัดชินโช-จิิ ชากาโดะ

วัดชินโช-จิิ ชากาโดะ

เมืองนาริตะ

สถาปัตยกรรม

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองนาริตะ 1, Narita
URL
Web Site
Tel
0476-22-2111

BACK TOP