วัดชินโช-จิ เจดีย์สามประวัติ
HOME > สถานที่ > วัดชินโช-จิ เจดีย์สามประวัติ

วัดชินโช-จิ เจดีย์สามประวัติ

เมืองนาริตะ

สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2255 ซึ่งตั้ง
อยู่ตรงข้ามห้องโถงใหญ่ เจดีย์สูง
25เมตรนี้เห็นได้ถึงจิตวิญญาณ
ของสมัยเอโดะจนถึงสมัยใหม่
เมื่อพ.ศ. 2550 ได้ทำการเคลือบ
เงาและบูรณะให้คงแบบเดิมขึ้น
อีกครั้ง เจดีย์นี้อุทิศเพื่อเทพเจ้า
โกชิ-นิโอไรย

สถาปัตยกรรม

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองนาริตะ 1, Narita
URL
Web Site
Tel
0476-22-2111
ที่จอดรถ
มีลานจอดรถอยู่ใกล้ ๆ

BACK TOP