บ้านพักเก่าแก่ของครอบครัว ทาไกย
HOME > สถานที่ > บ้านพักเก่าแก่ของครอบครัว ทาไกย

บ้านพักเก่าแก่ของครอบครัว ทาไกย

เมืองซากุระ

บ้านพักซามููไรหลังนี้สร้างขึ้น
ช่วงปลายสมัยเอโดะ ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนสถานที่และฟื้นฟูขึ้น
ใหม่โดยเมืองซากูระใน
ปี พ.ศ. 2539

สถาปัตยกรรม

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองซากุระ 60 Miyakojimachi
URL
Web Site

BACK TOP