บ้านพักเก่าแก่ของ ครอบครัวทาจิมะ
HOME > สถานที่ > บ้านพักเก่าแก่ของ ครอบครัวทาจิมะ

บ้านพักเก่าแก่ของ ครอบครัวทาจิมะ

เมืองซากุระ

บ้านพักซามูไรหลังนี้สร้างขึ้น
ช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19
ได้มีการปรับปรุงขึ้นในปี
พ.ศ. 2533 เพื่อฟื้นฟูพื้นส่วนที่
สกปรกในเขตบ้านพักทางใต้

สถาปัตยกรรม

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองซากุระ 61 Miyakojimachi
URL
Web Site

BACK TOP