บ้านพักเก่าแก่ของ ครอบครัวคาวาฮาระ
HOME > สถานที่ > บ้านพักเก่าแก่ของ ครอบครัวคาวาฮาระ

บ้านพักเก่าแก่ของ ครอบครัวคาวาฮาระ

เมืองซากุระ

บ้านพัักซามูไรหลังนี้สร้างขึ้น
ช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 18
เชื่อกันว่าเป็นบ้านพักซามูไรที่
เก่าแก่ที่สุดในเขตบ้านพักทางใต้

สถาปัตยกรรม

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองซากุระ 57 Miyakojimachi
URL
Web Site

BACK TOP