บ้านของซามูไรแห่งเมืองซากูระ
HOME > สถานที่ > บ้านของซามูไรแห่งเมืองซากูระ
  • บ้านพักซามูไร
  • บ้านพักซามูไร

บ้านของซามูไรแห่งเมืองซากูระ

เมืองซากุระ

บ้านพักเหล่านี้เป็นที่พักอาศัย
ของซามูไรแห่งเมืองซากูระ
มีบ้านพักสามหลังที่เปิดให้เข้า
ชมได้ บ้านพักเก่าแก่ของ
ครอบครัวคาวาฮาระ
(สมบัติทางวัฒนธรรมของ
จังหวัดชิบะ) บ้านพักเก่าแก่
ของครอบครัวทาจิมะ
(สมบัติทางวัฒนธรรมของ
เมืองซากูระ) และบ้านพักเก่าแก่
ของครอบครัวทาไกย ที่สร้างขึ้น
ในปลายสมัยเอโดะ

มรดกทางวัฒนธรรม

ภูมิทัศน์ของเมือง

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองซากุระ 57 Miyakojimachi
URL
Web Site
Tel
043-486-2947
เวลาทำการ
9:00 ~ 17:00
(เข้าจนถึง 16:30น.)
วันหยุดปกติ
ทุกวันจันทร์
วันหยุดปีใหม่
(12/28~1/4)
ราคา
ค่าเข้าชม:
แค่บ้านซามูไรเท่านั้น
ทั่วไป: 210 เยน
นักเรียน: 100 เยน
ตั๋วเข้าชมแบบสามในหนึ่ง
ทั่วไป: 540 เยน
นักเรียน: 270 เยน
ที่จอดรถ
รถ 10 คัน
รถยาวไม่สามารถจอดได้

BACK TOP