พิพิธภัณฑ์ตัวอักษรแห่งนาริตะซัน
HOME > สถานที่ > พิพิธภัณฑ์ตัวอักษรแห่งนาริตะซัน

พิพิธภัณฑ์ตัวอักษรแห่งนาริตะซัน

เมืองนาริตะ

อยู่ตรงทางเข้าของห้องโถงแสดงผลงาน ผู้เข้าชมจะเห็็นที่ทางเข้าถ่านก้อนใหญ่ "เคนทากุ กิไทยซานเมย" ซึ่งมีความสูง 13.3 เมตร และกว้าง 5.3 เมตร การเขียนด้วยถ่านนี้เป็นผลงานของจักรพรรดิ องค์แรกของประเทศจีนและได้กลายเป็นสัญลักษณ์ ของพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์มีผลงานการประดิษฐ์ตัวอักษรที่มีชื่อเสียง จำนวนมากจากช่วงปลายยุคเอโดะ การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตัวอักษรแห่งเมืองนาริตะ เป็นการเยี่ยมชมที่เปิดโอกาสให้คุณได้สัมผัสกับ การเขียนอย่างมีศิลปะที่งดงาม

พิพิธภัณฑ์

ที่อยู่
เมืองนาริตะ 640, Narita
URL
Web Site
เวลาทำการ
9:00~16:00
วันหยุดปกติ
・วันจันทร์

BACK TOP