โซโกะ ไรยโดะ
HOME > สถานที่ > โซโกะ ไรยโดะ

โซโกะ ไรยโดะ

เมืองนาริตะ

นี่เป็นวัดประจำครอบครัวของ
ซาโกะ ซากูระ ซึ่งเป็นคนของ
ประชาชนทั่วไปในสมัยเอโดะซึ่ง
ช่วยให้เกษตรกรในสมัยนั้นไม่
ต้องจ่ายภาษีแพงเกินไป
ภายในวัดมีรูปของ
ซาโกะ เรยโฮเดน และเป็นที่เก็บ
รวบรวมผลงานส่วนตัวของซาโกะ
และโซโกะ โออิชิไดกิกัน ผู้เยี่ยมชม
สามารถเพลิดเพลินกับภาพ
3มิติทั้ง 13 ด้านของตุ๊กตา66 ชิ้น

สถาปัตยกรรม

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองนาริตะ 1-558, Sogo
URL
Web Site
Tel
0476-27-3131
mail
sougoreidou@cyber.ocn.ne.jp
ที่จอดรถ
ไม่มีค่าใช้จ่าย

BACK TOP