พิพิธภัณฑ์อิโนะ ทาดาทากะ
HOME > สถานที่ > พิพิธภัณฑ์อิโนะ ทาดาทากะ
  • พิพิธภัณฑ์อิโนะ ทาดาทากะ
  • อนุสาวรีย์อิโนะ ทาดาทากะ
  • แผนที่อิโนะ - แผนที่ขนาดกลาง
  • พิพิธภัณฑ์อิโนะ ทาดาทากะ

  • อนุสาวรีย์อิโนะ ทาดาทากะ

  • แผนที่อิโนะ - แผนที่ขนาดกลาง

พิพิธภัณฑ์อิโนะ ทาดาทากะ

เมืองคาโทริ

พิพิธภัณฑ์บ้านพักนี้มีข้อมูลการ
ค้นคว้ามากมายของทาดาทากะ
เช่นแผนที่ของประเทศญี่ปุ่น
เครื่องมืออุปกรณ์และอื่นๆที่เป็น
กระบวนการการทำแผนที่ขึ้นมา

มรดกทางวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองกาโตริ 1722-1 Sawarai
URL
Web Site
Tel
0478-54-1118
เวลาทำการ
เวลาเข้าชม:
9:00-16:30
(เข้าจนถึง 16:00น.)
วันหยุดปกติ
ทุกวันจันทร์
วันหยุดปีใหม่
(12/29~1/1)
ราคา
ค่าเข้าชม:
ทั่วไป: 500 เยน
ระดับประถมศึกษา / มัธยมต้น: 250 เยน
อายุ 65 ปีขึ้นไป: 450 เยน
ที่จอดรถ
ที่จอดรถด้านหลังของ
พิพิธภัณฑ์อิโนะ ทาดาทากะ
รถ 70 คัน
ราคา 500 เยน

BACK TOP