หินอินุยวะ
HOME > สถานที่ > หินอินุยวะ
  • หินอินุยวะและภูเขาฟูจิ
  • หินอินุยวะและพระอาทิตย์ตกดิน
  • หินอินุยวะและภูเขาฟูจิ

    เห็นหินอินุยวะกับภูเขาฟูจิ

  • หินอินุยวะและพระอาทิตย์ตกดิน

    หินอินุยวะและพระอาทิตย์ตกดิน

หินอินุยวะ

เมืองโจชิ

ชื่อ "อินุยวะ" มาจากประเพณี
เกี่ยวกับสุนัขสัตว์เลี้ยง
(อินูในภาษาญี่ปุ่น) ซึ่งถูกทอด
ทิ้งไว้ที่นี้โดย
มินาโมโตะ โยชิทสุเนะ
ระหว่างการเดินทางของเขา

ธรรมชาติ

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองโชชิ Inuwaka
URL
Web Site
Tel
0479-24-8739
mail
bunka@city.choshi.lg.jp

BACK TOP