หิินเซนไกยวะ
HOME > สถานที่ > หิินเซนไกยวะ
  • หิินเซนไกยวะ
  • วิวทะเลกับหินเซ็นไกยวะ
  • หิินเซนไกยวะ

    หินเซ็นไกยวะในปัจจุบัน

  • วิวทะเลกับหินเซ็นไกยวะ

    หินเซ็นไกยวะตามที่ปรากฏ ในช่วงต้นยุคโชวะ (1920s)

หิินเซนไกยวะ

เมืองโจชิ

หินก้อนนี้ประกอบไปด้วยทราย
เบาที่มีอายุ 200ล้านปี เป็นหินที่
เก่าแก่ที่สุดแห่งจังหวัดชิบะ

ธรรมชาติ

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองโชชิ 11314 Inuwaka
URL
Web Site
Tel
0479-24-8739
mail
bunka@city.choshi.lg.jp

BACK TOP