ลินูมะ แคนนอน
HOME > สถานที่ > ลินูมะ แคนนอน
  • ลินูมะ แคนนอน
  • ไดยบูทสุและเจดีย์ห้าประวัติ
  • ลินูมะ แคนนอน

    ภายนอกของอินูมะกันนอน

  • ไดยบูทสุและเจดีย์ห้าประวัติ

    อินูมะกันนอนและเจดีย์ห้าประวัติ

ลินูมะ แคนนอน

เมืองโจชิ

ว่ากันว่าวัดนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ
สมัยกลาง โครงสร้างวัดนี้ถูก
ทำลายโดยสงคราม แต่ถูกสร้าง
ขึ้นมาใหม่เมื่อ พ.ศ. 2514

มรดกทางวัฒนธรรม

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองโชชิ 293 Babacho
URL
Web Site
Tel
0479-22-1741
ที่จอดรถ
ใช่

BACK TOP