ศาลเจ้าโทไกย
HOME > สถานที่ > ศาลเจ้าโทไกย
  • ศาลเจ้าโทไกย
  • ป่า
  • ศาลเจ้าโทไกย

    ศาลเจ้าโทไกย

  • ป่า

    ป่า

ศาลเจ้าโทไกย

เมืองโจชิ

สร้างขึ้นบนภูเขาฮิโยริที่เมืองโทกาเวาระในปี
พ.ศ. 1252 หลังจากนั้นถูกเคลื่อนย้ายมายัง
ที่ปัจจุบัน เคารพนับถือเสมือนเทพเจ้าที่ช่วย
คุ้มครองชาวเรื่อและชาวประมง

ศาลเจ้า/วัด

ที่อยู่
เมืองโชชิ 3 Takagami Nishimachi
URL
Web Site
Tel
0479-22-2558
ที่จอดรถ
ไม่ได้

BACK TOP