คอร์สการเดินทาง
HOME > คอร์สการเดินทาง > เดินเที่ยวในเขตประวัติศาสตร์ของซาวาระ

เมืองคาโทริ

เดินเที่ยวในเขตประวัติศาสตร์ของซาวาระ

เส้นทางนี้จะพาคุณไปชมพิพิธภัณฑ์อิโนะ ทาดาทากะซึ่งแสดงของใช้ต่างๆที่ยกให้เป็นสมบัติแห่งชาติ เขตประวัติศาสตร์ของเมืองซาวาระ ซึ่งยอมรับให้เป็นเขตที่รักษากลุ่มอาคารดั้งเดิมที่สำคัญและสุยโกะ ซาวาระ ดาชิ ไกยกัน พิพิธภัณฑ์แสดงงานเทศกาลแห่ที่ใช้ในงานเทศกาลแห่แห่งเมืองซาวาระ ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก

เวลา:
2ชั่วโมง30นาที
ระยะทาง:
1km
 1. 1สถานี เจอา ซาวาระ

  ที่อยู่
  เมืองกาโตริ74 Sawarai
  URL
 2. 11นาที16วินาที

 3. 2พิพิธภัณฑ์อิโนะ ทาดาทากะ

  พิพิธภัณฑ์บ้านพักนี้มีข้อมูลการ
  ค้นคว้ามากมายของทาดาทากะ
  เช่นแผนที่ของประเทศญี่ปุ่น
  เครื่องมืออุปกรณ์และอื่นๆที่เป็น
  กระบวนการการทำแผนที่ขึ้นมา

  ที่อยู่
  เมืองกาโตริ1722-1 Sawarai
  URL
  Web Site
 4. 1นาที10วินาที

 5. 3บ้านพักเก่าแก่ของ อิโนะ ทาดาทากะ

  เป็นบ้านพักของทาดาทากะ อิโนะ
  (พ.ศ. 2288-2364) ผู้ที่ทำแผนที่
  ของประเทศญี่ปุ่นได้ถูกต้องเป็น
  ครั้งแรกของประเทศญี่ปุ่น
  มีชีวิตถึงอายุ 30 ปี

  ที่อยู่
  เมืองกาโตริ1899 Sawarai
  URL
  Web Site
 6. 59วินาที

 7. 4เขตรักษาตัวเมืองกาโตริ แห่งเมืองซาวาระ

  เมืองซาวาระตั้งอยู่บนฝั่งของ
  แม่น้ำโทเนกาวะ เป็นเมืองที่
  เจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลาง
  การคมนาคมทางเรือไปยังเอโดะ
  อาคารเก่าแก่ที่เรียงรายอยู่ตาม
  ถนนในย่านซาวาระสร้างภูมิทัศน์
  ทางประวัติศาสตร์อันมีค่ายิ่งและ
  ยังเป็นเขตรักษาตัวเมืองสำหรับ
  กลุ่มอาคารดั้งเดิมแห่งชาติ
  อีกด้วย

  ที่อยู่
  เมืองกาโตริSawarai
  URL
  Web Site
 8. 4นาที31วินาที

 9. 5ซุยโกะ ซาวาระ ดาชิ ไกยกัน

  มีการแสดงสองขบวนให้เห็นอย่างใกล้ชิด ครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมและเปลี่ยนปีละครั้ง ในเดือนตุลาคม แต่ละการแสดงทำให้เห็นถึงพลังที่แท้จริงและ ดึงดูดผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก

  ที่อยู่
  เมืองกาโตริ3368 Sawarai
  URL
  Web Site

BACK TOP