ศาลเจ้าซารูดะ
HOME > สถานที่ > ศาลเจ้าซารูดะ
  • ภายนอกห้องโถง ไฮยเด็น ศาลเจ้าซารูดะ

ศาลเจ้าซารูดะ

เมืองโจชิ

ห้องโถงของศาลเจ้านี้เชื่อกันว่าสร้าง
ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1350 ซึ่งดึงดูดให้เข้ามา
นมัสการหลายศตวรรษและสวนป่าที่
อยู่รอบๆศาลเจ้าก็ยอมรับให้เป็น
อนุสรณ์สถานทางธรรมชาติของ
จังหวัด

ศาลเจ้า/วัด

ที่อยู่
เมืองโชชิ 1677-1 Sarudacho
URL
Web Site
Tel
0479-33-0362
ที่จอดรถ
ใช่

BACK TOP