อาคารหลักอิโซกากุ โชเทน
HOME > สถานที่ > อาคารหลักอิโซกากุ โชเทน
  • วิวภายนอกของห้องโถงหลัก อิโซกากุ โชเทน
  • วิวภายนอกของห้องโถงหลัก อิโซกากุ โชเทน

    ภายนอก

อาคารหลักอิโซกากุ โชเทน

เมืองโจชิ

อิโซกากุ โชเทนเป็นเจ้าหน้าที่จัด
ส่งสินค้า โครงสร้างของอาคาร
ทำจากวัสดุที่นำมาจากทั่ว
ประเทศญี่ปุ่น

สถาปัตยกรรม

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองโชชิ 186-50 Iinumacho
URL
Web Site
Tel
0479-24-8739
mail
bnka@city.choshi.lg.jp
เวลาทำการ
ปัจจุบันไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไป
ดูได้จากอาคารจากด้านนอกและ
จินตนาการว่าภายในต้องยุ่งแค่ไหน
ที่จอดรถ
ไม่ได้

BACK TOP