บ้านพักของครอบครัวนิชิบิโระ
HOME > สถานที่ > บ้านพักของครอบครัวนิชิบิโระ
  • โรงนาของครอบครัวนิชิบิโระ
  • โรงนาของครอบครัวนิชิบิโระ

    ภายนอกโรงนา

บ้านพักของครอบครัวนิชิบิโระ

เมืองโจชิ

ครอบครัวนิชิบิโระเป็นหนึ่งใน
ครอบครัวที่เป็นเจ้าของเรือที่
สนับสนุนอุตสาหกรรมการ
ประมงในโชชิ ตั้งแต่ช่วงสิ้นสุด
เอโดะ โครงสร้างของบ้านพักนี้
ยังคงมีคุณค่าที่เหลือรอดจาก
ความหายนะของสงคราม

สถาปัตยกรรม

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองโชชิ 1-6271 Kawaguchicho
URL
Web Site
Tel
0479-21-6662
mail
bnka@city.choshi.lg.jp
เวลาทำการ
ปัจจุบันไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไป

BACK TOP