ร้านนากามูรายะ
HOME > สถานที่ > ร้านนากามูรายะ
  • ร้านนากามูรายะ
  • ร้านนากามูรายะ

ร้านนากามูรายะ

เมืองคาโทริ

ร้านนี้เริ่มกิจการในช่วงครึ่งสุดท้ายของปี
พ.ศ. 2423 และในปี พ.ศ. 2398 ร้านถูกสร้าง
ขึ้นในขณะที่โกดังสินค้าสร้างขึ้นหลังปี
พ.ศ. 2435 ยกย่องให้เป็นสมบัติทาง
วัฒนธรรมของจังหวัด

สถาปัตยกรรม

ที่อยู่
เมืองกาโตริ 1720 Sawarai
URL
Web Site

BACK TOP