พิิพิธภัณฑ์ซากูระ มาชิกุรุมิ
HOME > สถานที่ > พิิพิธภัณฑ์ซากูระ มาชิกุรุมิ

พิิพิธภัณฑ์ซากูระ มาชิกุรุมิ

เมืองคาโทริ

บ้านต่างๆในเมืองซาวาระจัดแสดงเครื่องมือ
อุปกรณ์เก่าแก่ที่เก็บรักษาไว้ จานชามเก่าแก่
และงานแกะสลักรวมถึงของสะสมนานาชนิด

พิพิธภัณฑ์

ที่อยู่
เมืองกาโตริ Sawarai
URL
Web Site
Tel
080-5455-7577
เวลาทำการ
หลากหลายไปตาม
สถานที่
วันหยุดปกติ
หลากหลายไปตาม
สถานที่
ราคา
ไม่มีค่าใช้จ่าย

BACK TOP