ศาลเจ้ามากาตะ-จินจะ ศาลเจ้าเคลื่อนที่
HOME > สถานที่ > ศาลเจ้ามากาตะ-จินจะ ศาลเจ้าเคลื่อนที่

ศาลเจ้ามากาตะ-จินจะ ศาลเจ้าเคลื่อนที่

เมืองซากุระ

งานนี้เป็นงานสำคัญของเทศกาล
ดอกซากูระร่วง ศาลเจ้าเคลื่อน
ที่ขนาดใหญ่ต่างๆที่เก็บรักษา
ไว้ในช่วงหลายปีที่ศาลเจ้า
มากาตะ-จินจิถูกสรา้งขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. 2264 ตามที่บันทึกไว้

เทศกาล

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองซากุระ 933-1 Kaburagimachi

BACK TOP