แนวหินทะเลตื้นยุคโบราณ ของอินูโบซากิ
HOME > สถานที่ > แนวหินทะเลตื้นยุคโบราณ ของอินูโบซากิ
 • แนวหินทะเลตื้นยุคโบราณ ของอินูโบซากิ
 • ประภาคารอินูโบซากิและ สถานีเตือนภัยเก่าแก่
 • อินูโบซากิเห็นได้จากกิมิกาฮามะ
 • แนวหินทะเลตื้นยุคโบราณ ของอินูโบซากิ

  แนวหินทะเลตื้นยุคโบราณ ของอินูโบซากิ

 • ประภาคารอินูโบซากิและ สถานีเตือนภัยเก่าแก่

  ภายนอกอาคาร

 • อินูโบซากิเห็นได้จากกิมิกาฮามะ

  อินูโบซากิเห็นได้จากกิมิกาฮามะ

แนวหินทะเลตื้นยุคโบราณ ของอินูโบซากิ

เมืองโจชิ

ฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรโชชิ
ตั้งอยู่ที่อินูโบซากิ มีแนวหิน
ทะเลตื้นทับถมอยู่อายุ 130 ถึง
100 ล้านปี ประภาคาร
อินูโบซากิสร้างเสร็จเมื่อ
พ.ศ. 2417 ตั้งอยู่บนแหลมทะเล

ธรรมชาติ

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองโชชิ 9578-10 Inubosaki
URL
Web Site
Tel
0479-24-8739
mail
bunka@city.choshi.lg.jp
ที่จอดรถ
ที่จอดรถฟรี
สวนกิมิกาฮามะ ชิโอไซ

BACK TOP