เขตริมแม่น้ำเทราไดย
HOME > สถานที่ > เขตริมแม่น้ำเทราไดย

เขตริมแม่น้ำเทราไดย

เมืองนาริตะ

เทราไดยเป็นเมืองร้านค้าที่เจริญรุ่งเรืองใน
สมัยเอโดะ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่
พลุกพล่านที่มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยว
ทางเรือบนแม่น้ำโทเนะอีกด้วย

มรดกทางวัฒนธรรม

ที่อยู่
เมืองนาริตะ Teradai
URL
Web Site

BACK TOP