ที่ฝังศพของโอโนะ จิโรยมอน ทาดาอากิ และโอโนะ จิโรย
HOME > สถานที่ > ที่ฝังศพของโอโนะ จิโรยมอน ทาดาอากิ และโอโนะ จิโรย

ที่ฝังศพของโอโนะ จิโรยมอน ทาดาอากิ และโอโนะ จิโรย

เมืองนาริตะ

สุสานของโอโนะ จิโรยมอน ทาดาอากิและ
ลูกของเขา ทาดัทสุเนะ
โรงเรียนโอโนะ-ฮะ-อิโตะ-ริว และโรงเรียน
ยากิว เจริญรุ่งเรืองภายใต้การอุปถัมภ์
ของโชกุน

มรดกทางวัฒนธรรม

ที่อยู่
เมืองนาริตะ 560, Teradai
URL
Web Site

BACK TOP