วัดนาริตะซาน ชินโช-จิ
HOME > สถานที่ > วัดนาริตะซาน ชินโช-จิ

วัดนาริตะซาน ชินโช-จิ

เมืองนาริตะ

วัดนาริตะซาน ชินโชจิเป็นวัดหลัก
ของนิกายชินโกนชุและเป็นที่รู้จัก
ในชื่อโอ-ฟูโดะ-ซามะของ
เมืองนาริตะ เป็นหนึ่งในสามวัด
ที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคกันโตะ
เป็นสถานที่ที่มีผู้เยี่ยมชม
ประมาณ 10ล้านคนต่อปี

ศาลเจ้า/วัด

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองนาริตะ 1, Narita
URL
Web Site
Tel
0476-22-2111

BACK TOP