โรงแรมโอโนยะ
HOME > สถานที่ > โรงแรมโอโนยะ

โรงแรมโอโนยะ

เมืองนาริตะ

ริโอกัน โอโนยะของนาริตะเป็น
ร้านค้าที่มีประวัติอันยาวนาน
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศ
ญี่ปุ่นได้รวมอาคารของร้านนี้
ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่
จดทะเบียนอย่างถูกต้อง เชิญมา
สนุกและรับประทานอาหารที่
ร้านของเรา

สถาปัตยกรรม

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองนาริตะ 371, Nakamachi
URL
Web Site
เวลาทำการ
10:00~16:00
วันหยุดปกติ
ไม่ปกติ
ที่จอดรถ
ใช่

BACK TOP