คอร์สการเดินทาง
HOME > คอร์สการเดินทาง > วัฒนธรรมซามูไรแห่ง เมืองซากูระ(สถานีเจอา ซากูระ)

เมืองซากุระ

วัฒนธรรมซามูไรแห่ง เมืองซากูระ(สถานีเจอา ซากูระ)

ในปราสาทแห่งเมือง
ซากูระ คุณสามารถเยี่ยมชม
บ้านพักของซามูไรที่ได้รับ
การสนับสนุนโดยรัฐบาลของ
อาณาจักรซากูระ ทั้งเขตเมือง
ที่ถูกรักษาและคงสภาพในช่วง
เวลานั้นไว้

ทำให้คุณได้เห็นถึงวิถีชีวิตของ
ซามูไรที่เคยอาศัยอยู่ในเมือง
ซากูระ และลองจินตนาการ
ความเรียบง่ายและความ
ซื่อสัตย์ของซามูไรที่เคย
อาศัยอยู่

เวลา:
4ชั่วโมง
ระยะทาง:
5km
 1. 1สถานี เจอา ซากูระ

  ที่อยู่
  เมืองซากุระ235-2 Mutsuzaki
  URL
 2. 15นาที12วินาที

 3. 2บ้านของซามูไรแห่งเมืองซากูระ

  บ้านพักเหล่านี้เป็นที่พักอาศัย
  ของซามูไรแห่งเมืองซากูระ
  มีบ้านพักสามหลังที่เปิดให้เข้า
  ชมได้ บ้านพักเก่าแก่ของ
  ครอบครัวคาวาฮาระ
  (สมบัติทางวัฒนธรรมของ
  จังหวัดชิบะ) บ้านพักเก่าแก่
  ของครอบครัวทาจิมะ
  (สมบัติทางวัฒนธรรมของ
  เมืองซากูระ) และบ้านพักเก่าแก่
  ของครอบครัวทาไกย ที่สร้างขึ้น
  ในปลายสมัยเอโดะ

  ที่อยู่
  เมืองซากุระ57 Miyakojimachi
  URL
  Web Site
 4. 17นาที9วินาที

 5. 3พื้นที่ของปราสาทซากูระ

  ปราสาทนี้สร้างขึ้นโดย
  โดอิ ทาชิกาซุ, ลูกพี่ลูกน้องของ
  โทกูกาวะ เลยะซุ, เป็นป้อม
  ปราการป้องกันเอโดะฝั่ง
  ตะวันออก ได้ยกให้เป็นเขต
  ประวัติศาสตร์ของเมืองเมือปี
  พ.ศ. 2505

  ที่อยู่
  เมืองซากุระJonaicho
  URL
  Web Site
 6. 8นาที56วินาที

 7. 4พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ด้านประวัติศาสตร์ประเทศญี่ปุ

  นี้คือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์พื้นบ้านที่ ครอบคลุมการศึกษาและแสดงประวัติศาสตร ์และวัฒนธรรมของ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ภายในซากปรักหักพังปราสาทซากูระ หัวข้อหลักคือประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยโบราณจน ถึงปัจจุบัน และชาติพันธ์ของชนชาติญี่ปุ่น

  ที่อยู่
  เมืองซากุระ117 Jonaicho
  URL
  Web Site
 8. 17นาที50วินาที

 9. 5ศาลเจ้ามากาตะ

  เป็นศาลเจ้าเก่าที่สามารถยืนยันได้จากเอกสารมากกว่า 1000 ปีก่อน เป็นที่ขุนนางซากุระและข้าราชบริพารเชื่อว่าเป็น ที่พำนักของเทพเจ้าที่คุ้มครองตระกูลซากุระ ในสมัยเอโดะ

  ที่อยู่
  เมืองโชชิ933-1 Kaburagimachi
  URL

BACK TOP