คอร์สการเดินทาง
HOME > คอร์สการเดินทาง > สถานที่เกี่ยวกับตระกูลฮ็อตตะ (สถานีไกยไซย-ซากูระ)

เมืองซากุระ

สถานที่เกี่ยวกับตระกูลฮ็อตตะ (สถานีไกยไซย-ซากูระ)

ปราสาทซากูระสมัยใหม่ถูก
ปกครองโดยเจ้านาย 20 คน
จากเก้าครอบครัวในช่วง 258ปี
นับจากการสร้างปราสาทจนถึง
สมัยเมจิ อยู่ภายใต้การบริหาร
ของตระกูลฮ็อตตะเป็นเวลารวม
141ปี รวมถึงเวลาของอ็อตตะ
มาซาโมริและลูกชายของเขา
มาซาโนบุและระยะเวลาจาก
มาซาซูเกะจนถึงมาซาโตโมะ
เจ้านายคนสุดท้ายของอาณาจักร

ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมและ
สถานที่ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง
เกี่ยวข้องกับตระกูลฮ็อตตะ
ซึ่่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อเมือง
ซากูระ และยังสามารถพบได้
ในเมืองซากูระในปัจจุบันนี้
ผู้เยี่ยมชมก็สามารถรู้สึกในสิ่ง
นั้นๆได้อีกด้วย

เวลา:
3ชั่วโมง
ระยะทาง:
4km
 1. 1สถานีไกยไซย ซากูระ

  ที่อยู่
  เมืองซากุระ1001-5 Sakaecho
  URL
 2. 12นาที5วินาที

 3. 2ศาลเจ้ามากาตะ

  เป็นศาลเจ้าเก่าที่สามารถยืนยันได้จากเอกสารมากกว่า 1000 ปีก่อน เป็นที่ขุนนางซากุระและข้าราชบริพารเชื่อว่าเป็น ที่พำนักของเทพเจ้าที่คุ้มครองตระกูลซากุระ ในสมัยเอโดะ

  ที่อยู่
  เมืองโชชิ933-1 Kaburagimachi
  URL
 4. 17นาที2วินาที

 5. 3บ้านพักเก่าแก่ของตระกูลฮ็อตตะ

  บ้านพักนี้เคยเป็นที่พักของ
  ฮ็อตตะ มาซาโตโมะ เจ้านายคน
  สุดท้ายของอาณาจักรซากูระ
  เป็นบ้านพักเก่าแก่ของครอบครัว
  ดาอิมโยะที่มีคุณค่าอย่างมาก
  ตั้งแต่สมัยไมยจิและถูกยกย่อง
  ให้เป็นสมบัติที่สำคัญทาง
  วัฒนธรรมแห่งชาติด้วย

  ที่อยู่
  เมืองซากุระ274 Kaburagimachi
  URL
 6. 8นาที27วินาที

 7. 4สวนเก่าแก่ของ ฮ็อตตะ มาซาโตโมะ

  สวนแบบไมยจิแห่งนี้ตั้งอยู่ใน
  เขตบ้านพักของฮ็อตตะ
  มาซาโมโตะ ซึ่งมีคุณค่าใน
  ฐานะสวนของเดอิมโยะที่ยัง
  หลงเหลืออยู่และได้ยอมรับให้
  เป็นสถานที่สวยงามแห่งชาติ
  ในปี พ.ศ. 2558

  ที่อยู่
  เมืองซากุระ274 Kaburagimachi
  URL
 8. 16นาที46วินาที

 9. 5สุสานของฮ็อตตะ มาซาโตชิ, มาซาโยชิและมาซาโตโมะ

  สุสานแห่งนี้เป็นสุสานฝั้งศพของ
  ฮ็อตตะ มาซาโตชิ มาซาโยชิ
  และมาซาโตโมะ อยู่ที่วัดจินได-จิ
  วัดประจำตระกูลฮ็อตตะ ที่เคย
  เป็นเจ้านายในอาณาจักรซากูระ

  ที่อยู่
  เมืองซากุระ78 Shinmachi
  URL

BACK TOP